พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายอดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 🧡🤍

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4335