กิจกรรมสาธารณประโยชน์สัปดาห์วันครู ประจำปี 2566

5 มกราคม 2566

นายอดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษ่าปีที่ 3 ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณประโยชน์ เนื่องในสัปดาห์วันครู ประจำปี 2566 บริเวณสถานที่ราชการของชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4343