การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ(ภาคเหนือ) ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดน่าน

วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเดินทางนำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ(ภาคเหนือ) ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดน่าน โดยเป็นตัวแทนนักเรียนจาก สพป.พิจิตร เขต 2 ไปทำการแข่งขัน 4 รายการ คือ

 1. รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 2. จักสานไม้ไผ่ ระดับประถมศึกษา
 3. ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 4. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

โดยได้รับรางวัล ดังนี้

เหรียญทอง รายการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
1. ด.ช.พัชรวินทร์ ดลประสิทธิ์

เหรียญเงิน รายการรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 1. เด็กหญิงชนานันท์ พรมจันทร์
 2. เด็กหญิงตีรณา ร่าเริง
 3. เด็กชายทาวิน ทองคำมี
 4. เด็กชายธนวินท์ บินจรัญ
 5. เด็กหญิงธัญพร ชื่นบาน
 6. เด็กชายปฏิพล อินทรศร
 7. เด็กชายปัญญาวุฒิ ตลับเงิน
 8. เด็กหญิงพัชนันท์ ป้อมทอง
 9. เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดาพัด
 10. เด็กชายเมธา บุญคง

เหรียญทองแดง รายการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

 1. เด็กหญิงกฤติยาพร นาคประพันธ์
 2. เด็กหญิงผกาวรรณ เกษารัตน์
 3. เด็กหญิงภัชชานันท์ วงษ์อุ้ย

เข้าร่วมการแข่งขัน รายการการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 (เนื่องจากเวลาแข่งขันตรงกับขับร้องเพลงลูกทุ่ง จำเป็นต้องสละสิทธิ์)
1. ด.ช.พัชรวินทร์ ดลประสิทธิ์

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4349