การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560  คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุทิศ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเป็นตัวแทนจากศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02 จำนวน 4 รายการ ได้แก่

1.อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ป.๑-๓  –> เด็กชายธันวา  ดวงอาทิตย์

2. คัดลายมือ ป.๑-๓  –> เด็กหญิงสุรีย์พร สัมมาศาสตร์

3. อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง Pisa ป.๔-๖ –> เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวประดับ

4. คัดลายมือ  ม.๑-๓ –> เด็กชายณิรภัทร  ทรงเดช

ซึ่งผลการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาดังรายละเอียดนี้

 

 

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=966

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.