ติดต่อเรา

ที่อยู่สำหรับติดต่อและแผนที่การเดินทาง(Google Map)

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

  • หมู่ 4 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66150
  • โทรศัพท์ 056-845947
  • อีเมล์ : wanglumschool@gmail.com
  • Facebook : https://www.facebook.com/ccwl.ac.th

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?page_id=314