ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ผู้บริหารสถานศึกษา

[show-team category=’%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,3-columns’ display=’photo,position,social,name,groups’]


ครูปฐมวัย

[show-team category=’%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,3-columns’ display=’photo,position,social,name,groups’]


ครูประจำชั้นประถมศึกษา

[show-team category=’%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,3-columns’ display=’photo,position,social,name,groups’]


ครูประจำชั้นมัธยมศึกษา

[show-team category=’%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,3-columns’ display=’photo,position,social,name,groups’]


ครูบำนาญ

[show-team category=’%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8d’ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,3-columns’ display=’photo,position,social,name,groups’]


ครูจ้างสอน

[show-team category=’%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,3-columns’ display=’photo,position,social,name,groups’]


เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

[show-team category=’%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,3-columns’ display=’photo,position,social,name,groups’]


ช่างครุภัณฑ์

[show-team category=’%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,3-columns’ display=’photo,position,social,name,groups’]

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?page_id=7