Category: กิจกรรมภายนอก

การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ(การวัดผลประเมินผล)

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1267

กิจกรรมทำกระเป๋าแฮนด์เมด

นักเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารระดับชั้น ม.2-3 เข้ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1190

การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สังกัดศูนย์ประสานงานสถานศึ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1187

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1179

กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมเข …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1166

กิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว แบบประชารัฐ ของศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารโดยกา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1139

กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านยาเพติด ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้า …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1061

การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560  คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=966

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้เป็นตัว …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=888

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา

ในวันที่ 16 ก.ย. 2559 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารโดยกา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=859

กิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติ

วันที่ 27 ก.ค. 2559 คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=814

กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้นำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=772

พิธีรับมอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาพอเพียง ปี 2558”

คุณครูนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำได้รับมอบหมายจาก ผอ.อรุณ เอี่ยม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=694

รับมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กในครอบครัว

ครูนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำได้รับมอบหมายให้นำนักเรียนรับมอบเง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=632