Tag: กีฬาศูนย์ฯตะพานหิน 02

การแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงาน “ป่าแดงเกมส์”

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3795

(วีดีโอ) การยิงจุดโทษนักฟุตบอลหญิงในกีฬาศูนย์ฯ ตะพานหิน 02 ปี 2558

โมเม้นต์การยิงจุดโทษนักฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษา ในการ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=455