Author's posts

VTR งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 : ครูนิรันดร์-ครูเชาวดี เฉื่อยฉ่ำ

จัดทำโดย ครูพนารัตน์ เนตรแสง

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4796

ต้อนรับครูบรรจุใหม่-ครูอรพรรณ สมัคราช

ยินดีต้อนรับ คุณครูอรพรรณ สมัคราช วันที่ 4 กันยายน 2566 …

Continue reading

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4513

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาค …

Continue reading

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4510

กิจกรรมบ้านวิทย์น้อย ระดับประถมศึกษา

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายอดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4506

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวังหลุมจัดกิจกรรม …

Continue reading

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4502

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วัน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4498

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจั …

Continue reading

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4495

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจั …

Continue reading

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4492

เครือข่ายบริการสุขภาพตะพานหิน และสถานีตำรวจภูธรตะพานหินอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด อุบัติเหตุ เพศศึกษา โซเชียล และโภชนาการ

วันที่ 18 ก.ค. 66 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ได้นำนัก …

Continue reading

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4489

ขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน

วันที่ 12 ก.ค. 2566 ท่าน ผอ.อดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4486

กิจกรรมลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น ThaiD

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุม …

Continue reading

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4463

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุมให้บริการงานอนามัยตรวจสุขภาพฟันและสุขภาพในช่องปาก

16 มิถุนายน 2566 นายอดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเรียน และ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4457

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

บรรยากาศ…การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ป …

Continue reading

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4454

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิท …

Continue reading

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4451