ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1

27 กันยายน 2564 ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พร้อมทั้งมอบของขวัญที่ระลึกเนื่องในการเกษียณอายุราชการให้แก่ ผอ.นันท์ชนก จิตมะกล่ำ และผอ.เชษฐ์ เทียมวิไล

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4226