ตรวจสารเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

1 พฤศจิกายน 2565

🌷นายอดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4303