โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | Official Website

สถิติจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2564

ปี 2564 177 คน
ปี 2563 179 คน
ปี 2562 171 คน
ปี 2561 168 คน
ปี 2560 179 คน
ปี 2559 175 คน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/

ประกาศ !! การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16-21 ส.ค. 2564

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Read more

ประกาศ การเรียนการสอนระหว่างวันที่ 9-14 ส.ค. 2564 ครับ

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Read more

ประกาศ!! การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2564

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Read more

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น On-Hand และ On-Demand

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ …

Read more

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร นำโดย ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง …

Read more

อบจ. พิจิตร ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-49

อบจ. พิจิตร นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุขเข้ามาดำเนินกา …

Read more