โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | Official Website

สถิติจำนวนนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2563

ปี 2563 179 คน
ปี 2562 171 คน
ปี 2561 168 คน
ปี 2560 179 คน
ปี 2559 175 คน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23 ผู้เข้ามาเยี่ยมชมหรือนัก …

Read more

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22 ผู้เข้ามาเยี่ยมชมหรือนัก …

Read more

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ผู้เข้ามาเยี่ยมชมหรือนัก …

Read more

VTR ปรับปรุงห้องสมุด(ภาพเก่าโรงเรียน) ปี 2562

VTR ปรับปรุงห้องสมุด(ภาพเก่าโรงเรียน) ปี 2562

Read more

VTR งานเกษียณอายุราชการครูเกศรา ศรีบุญ-ครูสุพัตรา เอี่ยมสะอาด ปี 2562

งานเกษียณอายุราชการครูเกศรา ศรีบุญ-ครูสุพัตรา เอี่ยมสะอ …

Read more

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผอ.อรุณ เอี่ยมสะอาด ปี 2563

คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุร …

Read more

รำอวยพรงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา รำอวยพรงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอาย …

Read more

งานเกษียณอายุราชการ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษา 02

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเกษีย …

Read more

กิจกรรมพระสอนศีลธรรมประจำทุกวันศุกร์

วันที่ 21 ส.ค. 2563 กิจกรรมพระสงฆ์สอนศีลธรรมประจำทุกวัน …

Read more

กิจกรรมชุมนุม

วันพุธที่ 19 ส.ค. 2563 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม เพ …

Read more

ตรวจสุขภาพในนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตรวจสุขภาพในช่องปาวันที่ 20 ส.ค. 2563 เจ้าหน้าที่จากโรง …

Read more

กิจกรรมงานอนามัย-ตรวจสุขภาพในช่องปากนักเรียน

วันที่ 18 ส.ค. 2563 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ …

Read more