โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | Official Website

สถิติจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2564

ปี 2564 177 คน
ปี 2563 179 คน
ปี 2562 171 คน
ปี 2561 168 คน
ปี 2560 179 คน
ปี 2559 175 คน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/

ประกาศ !! การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16-21 ส.ค. 2564

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Read more

ประกาศ การเรียนการสอนระหว่างวันที่ 9-14 ส.ค. 2564 ครับ

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Read more

ประกาศ!! การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2564

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Read more