โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | Official Website

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจัด …

Read more

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชน …

Read more

กิจกรรมไหว้ครู 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนจัดพิธีกิจกรรมไหว้ …

Read more

กิจกรรมคาราวานการอ่านสู่ครอบครัวอบอุ่น “ชุมชนสร้างสุข”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารโดยค …

Read more

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได …

Read more

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภัทรมน โตเทศ

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภั …

Read more