โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | Official Website

สถิติจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2565

ปีการศึกษา 2565 183 คน
ปีการศึกษา 2564 177 คน
ปีการศึกษา 2563 179 คน
ปีการศึกษา 2562 171 คน
ปีการศึกษา 2561 168 คน
ปีการศึกษา 2560 179 คน
ปีการศึกษา 2559 175 คน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/

ประกาศ !! การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16-21 ส.ค. 2564

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Read more

ประกาศ การเรียนการสอนระหว่างวันที่ 9-14 ส.ค. 2564 ครับ

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Read more

ประกาศ!! การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2564

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Read more