🏡 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | Official website

👩‍🏫 แนะนำข้าราชการครูบรรจุใหม่และย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปีการศึกษา 2566

 • นางสาวพนารัตน์ เนตรแสง
 • ตำแหน่งครู คศ.1
 • วิชาเอกคณิตศาสตร์
 • ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • นางสาววารุณี เจนกิจ
 • ตำแหน่งครู คศ.1
 • วิชาเอกภาษาไทย
 • ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • นายศิวากฤษ พันธุ์ผรารัชต์
 • ตำแหน่งครู คศ.1
 • วิชาเอกแนะแนว
 • ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • นางสาวอรพรรณ สมัคราช
 • ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 • วิชาเอกภาษาไทย
 • ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

📊 สถิติจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2566

ปีการศึกษา 2566 164คน
ปีการศึกษา 2565 185คน
ปีการศึกษา 2564 177คน
ปีการศึกษา 2563 179คน
ปีการศึกษา 2562 171คน

📢 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

📢 กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ได้กำหนดจัดการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 • สอบระหว่าง วันที่ 2-3 ตุลาคม 2566
 • แก้ไข-ส่งงาน-ติดตามงาน วันที่ 4-6 ตุลาคม 2566
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2566

📆 งาน/กิจกรรมต่างๆ

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/

ต้อนรับครูบรรจุใหม่-ครูอรพรรณ สมัคราช

ยินดีต้อนรับ คุณครูอรพรรณ สมัคราช วันที่ 4 กันยายน 2566 …

Read more

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาค …

Read more

กิจกรรมบ้านวิทย์น้อย ระดับประถมศึกษา

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายอดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเ …

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวังหลุมจัดกิจกรรม …

Read more

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วัน …

Read more

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจั …

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจั …

Read more

ขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน

วันที่ 12 ก.ค. 2566 ท่าน ผอ.อดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเ …

Read more