🏠 หน้าแรก

🎬 ผลงานครูและนักเรียนที่ส่งประกวดต่างๆ

📢 รอบรั้วชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

 • All
 • กิจกรรมภายใน
 • งานประชาสัมพันธ์
 • ไม่มีหมวดหมู่

โครงการฝึกทักษะอาชีพนักเรียน

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายอดิศร สวยสม ผู้อำน …

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนนักเรียน ปีการศึกษา

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. โรงเรียนชุมชนวังห …

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2567

รอบนี้ไม่มีพลิกโผนะครับ “แบเบอร์ตั้งแต่เธอสบตาฉัน …

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนชุมชนวังห …

เปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึก …

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายอดิศร สวยสม ผู้อำนว …

คณะครูและนักเรียน เข้ารับรางวัลชนะการประกวดคลิปที่สร้างขึ้นจาก TikTok ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ในหัวข้อเรื่อง “รักเพื่อน เตือนกัน ไม่สูบ”

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายอดิศร สวยสม ผู้อ …

การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/ 2567

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567นางสาวสุภัสสร บุญรอด ศึ …

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “สานฝันเพื่อน้อง อิ่มท้องเพื่อการศึกษา”

ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “สานฝันเพื …

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคา …

ยินดีต้อนรับครูอัญชลี ฉัตรแก้ว

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารยินดีต้อนรับ คุณครูอัญชลี ฉ …

 รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงติดบุหรี่ไฟฟ้า จาก สพป.พิจิตร เขต 2

ช่วยกันดูแลลูก หลาน ของท่าน รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงติด …

ปฏิทินโรงเรียน

กิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้น

ดาวน์โหลด

 1. เอกสารเบิกค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 2. เอกสารเบิกค่าสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
 3. เอกสารใบลา
 4. แบบเอกสารหนังสือภายนอก(ตราครุฑ)
 5. แบบเอกสารหนังสือภายใน(บันทึกข้อความ)
 6. แบบซองจดหมาย(มีครุฑ)
 7. แบบขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ
 8. แบบขออนุญาตไปราชการ

 

Empty tab. Edit page to add content here.