กิจกรรมทำกระเป๋าแฮนด์เมด

นักเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารระดับชั้น ม.2-3 เข้าร่วมกิจกรรมกับ อบต.วังหลุม กิจกรรมสอนงานสร้างอาชีพโดยการทำกระเป่าสตางค์แฮนด์เมดและพวงกุญแจ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560
ณ อบต.วังหลุม โดยมีวิทยากรมาแนะนำและสอนการใช้ประดิษฐ์ ซึ่งนักเรียนสามารถทำผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยม…ขอบคุณคุณครูภานุมาศ ปันสุภะ คุณครูพนารัตน์ เนตรแสง และคุรครูไพศาล สุนทรศารทูลในการดูแลควบคุมนักเรียนไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1190