โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | Official Website

สถิติจำนวนนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2563

  • ชาย
  • หญิง

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ครูจีระภา นามวงษ์ (ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ …

Read more

กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 29 ก.ค. 2563 : ครูไพศาล สุนทรศารทูล , ครูจีระภา …

Read more

แผนผังอัพเดทข้อมูลจาก B-OBEC ปี 2563

ข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้างโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ปี …

Read more

ทัศนศึกษาสวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทย …

Read more

การแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงาน “ป่าแดงเกมส์”

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์ …

Read more

หลักสูตรท้องถิ่น(งานฝีมือผักตบชวา)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้เดินทาง …

Read more

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้กำหนดให้ให้นักเรียนแต่งช …

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปี 2562

ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิ …

Read more

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร …

Read more

กิจกรรมเพาะเห็ด สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คุณครูดิษฐพงศ์ ถาโท ,ครูจีระภา นา …

Read more

มาเรียน Coding ผ่านเว็บ www.code.org กัน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำลังเรียนรู้การเขียน Cod …

Read more

กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขั …

Read more