โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร | Official Website

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปี 2561

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561 ร …

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 ณ ค่ายลูกเ …

Read more

กิจกรรมการติว O-Net ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน02

กิจกรรมการติว O-Net ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์ประสานงานสถ …

Read more

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจัด …

Read more

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชน …

Read more